Skip to main content

Groepen

Op alle locaties van Lilalola worden horizontale groepen gehanteerd op het kinderdagverblijf. In horizontale groepen zijn de kinderen ingedeeld op basis van leeftijdsgroepen, variërend van 0-1 jaar, 1-2 jaar, 2-3 jaar, 2-4 jaar, 0-2 jaar en 2 tot 4 jaar.

Kinderen beginnen en eindigen hun dag op hun eigen stamgroep, maar gedurende de dag hebben ze de mogelijkheid om hun stamgroep te verlaten voor verschillende activiteiten. Op rustigere dagen kan het voorkomen dat kinderen worden opgevangen in een verticale groep van 0-4 jaar.

Bij de overgang van de ene naar de andere groep wordt niet alleen naar de leeftijd, maar ook sterk naar de individuele ontwikkeling van het kind gekeken. De overgang naar een nieuwe groep wordt gevierd met een feestelijk ‘doorstroom-ritueel’.

Wat betreft de leeftijdsopbouw hanteert Lilalola de volgende leidster/kind-ratio’s conform het vernieuwde Convenant Kwaliteit Kinderopvang:
– Kinderen van 0 tot 1 jaar: 1 leidster per 3 kinderen
– Kinderen van 1 tot 2 jaar: 1 leidster per 5 kinderen
– Kinderen van 2 tot 4 jaar: 1 leidster per 8 kinderen
– Kinderen van 4 tot 12 jaar: 1 leidster per 10 kinderen

Voor een veilige omgeving op de groep is voorspelbaarheid en duidelijkheid van groot belang. Elk kinderdagverblijf heeft gezamenlijke en individuele rituelen ontwikkeld. De eigen groeps- en dagindeling, waarin dagelijkse activiteiten op vaste momenten terugkeren, biedt kinderen veel structuur en houvast.