Skip to main content

Oudercommissie

De oudercommissie draagt twee belangrijke verantwoordelijkheden: het verstrekken van advies aan de opvangorganisatie en het onderhouden van communicatie met de achterban, bestaande uit ouders en de GGD. Als oudercommissie streven we ernaar de kwaliteit van de opvang te waarborgen door zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Lilalola.

De oudercommissie heeft specifiek informatie- en adviesrecht met betrekking tot het pedagogisch beleid, waarbij de focus ligt op de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid zelf. Daarnaast betreft het adviesrecht onderwerpen als de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachten en klachtenregeling, en de prijs van de kinderopvang.

Indien u vragen heeft voor de oudercommissie of overweegt om lid te worden, kunt u een e-mail sturen naar Info@lilalola-kdv.nl.