Skip to main content

Ieder kind is uniek

Op onze kinderopvang willen we de kinderen stimuleren zich te ontwikkelen naar eigen vermogen.

Een tweede thuis

Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons op het kinderdagverblijf en willen geborgenheid bieden.

KIKI

Kinderdagverblijf Lilalola werkt met de VVE-methode KIKI. Met behulp van de beer KIKI voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. Het KIKI-programma is voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar en bevat extra aanvulling voor BSO kinderen.

Huiselijke sfeer

Lilalola een kleinschalig kinderdagverblijf met drie locaties en meerder groepsruimtes waar de kinderen opvangen worden. Lilalola biedt uw kind persoonlijke aandacht, begeleiding en ontwikkelingsactiviteiten waardoor we een verlenging op de thuissituatie creëren waarbij het kind zich veilig en vertrouwd voelt. De huiselijke sfeer creëren we ook door de inrichting van de groepen en de aanpassingen hiervan n.a.v. thema’s waarmee wij werken. Via dagritme kaarten weten de kinderen hoe de dagindeling verloopt

Wij zorgen voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Daarnaast krijgen ze veel ruimte om zich te ontwikkelen en op ontdekkingstocht te gaan. Wij zorgen voor passend spelmateriaal en uitdagende hoeken waardoor ieder kind een leerzame, gezellige en uitdagende dag bij ons heeft.
Voor de kinderen is het van belang dat er goed contact is tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Een prettig gevoel van de ouder op de opvang heeft ook een positieve weerslag op het kind. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Zij delen hun verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf.

Groepsruimtes

De groepsruimten van kinderopvang Lilalola zijn ook zo ontworpen en ingericht dat ze goed schoon te houden zijn. De vloeren, tafels en stoelen zijn makkelijk te dweilen en te soppen, zachte materialen zoals knuffels, speelkleden en kussens gaan regelmatig in de wasmachine. Je kind komt altijd in een schone ruimte

Het is belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op de groep. Voorspelbaarheid en duidelijkheid dragen daartoe bij. De groepen binnen het kinderdagverblijf hebben hiervoor niet alleen gezamenlijke maar ook eigen rituelen ontwikkeld. De eigen groeps- en dagindeling, waarin de dagelijkse activiteiten op vaste momenten terugkeren, biedt de kinderen veel structuur en houvast.

Beleid

Een kind ontwikkelt zich door imitatie, herhaling, gebruik van de zintuigen, spel, etc. Doordat de kinderen een groot deel van de dag/ week op het kinderdagverblijf zijn, heeft het kinderdagverblijf hier een grote rol in. We proberen dan ook voorwaarden te scheppen om de ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast is de houding van de leidster van belang. Zij heeft een voorbeeldfunctie.
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. De leidster houdt hier rekening mee. Als een kind er aan toe is om iets nieuws te leren, zal zij hierop inspringen. Observeren van de kinderen is dan ook erg belangrijk, want dan pas kan de leidster zien of het kind toe is aan iets nieuws en in welke fase van ontwikkeling hij zich bevindt.
De leidster stimuleert d.m.v het aanbieden van activiteiten en te spelen met de kinderen, maar ook door zich juist terug te trekken. Kinderen leren dan zelf te spelen, problemen op te lossen en opdrachtjes uit te voeren

Het team

Wij werken met een team van 10 vaste krachten. Het grootste deel van onze medewerksters werkt al vanaf het begin bij ons op het kinderdagverblijf. Dit vinden wij heel belangrijk voor de continuïteit op de groepen. De eigenaresse van kinderdagverblijf lilalola werkt zelf ook mee op de groepen. Dit vinden wij belangrijk omdat zij zo goed kan meedenken met de collega’s op de werkvloer en alle ouders en kinderen kent. De lijnen tussen de ouders en het kinderdagverblijf kunnen zo heel kort gehouden worden. Ouders weten de leidinggevende/eigenaresse goed te bereiken met vragen of verzoeken.
( hier stuur ik ook nog even een stukje van elke leidster en foto voor op de website)

Warm eten

Door op de kinderopvang warm eten aan te bieden, speel je een belangrijke rol in het aanleren van een gezond voedingspatroon onder kinderen. Daarnaast gaan zij met een gezonde maaltijd op naar huis en bied je ouders hiermee een belangrijke toegevoegde waarde. Een fijn begin van de avond voor het hele gezin

Het op jonge leeftijd kennismaken met verschillende smaken stimuleert de smaakontwikkeling. Een goede smaakontwikkeling draagt bij aan een gezond eetpatroon in de toekomst. Daarom bieden wij naast de andere eet en drink momenten een warme maaltijd aan afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen. We zullen waar mogelijk met biologische producten werken. Voor kinderen met een dieet, allergie of geloofsovertuiging hebben we aangepaste warme maaltijden.

Zien eten doet eten. Kinderen eten op het kinderdagverblijf vaak beter dan thuis. Voor ouders is het fijn om te weten dat hun kind overdag al een gezonde maaltijd heeft gegeten. Aan het einde van de dag zijn veel kinderen toch moe en eten daardoor ’s avonds niet goed meer. ’s Avonds zou u er dan voor kunnen kiezen uw kind een boterham te geven. Eet u liever samen nog een keer warm? Ook geen probleem. Een gezonde warme maaltijd bevat niet meer calorieën dan een gemiddelde broodlunch maar is wel rijker aan belangrijke voedingsstoffen.