Skip to main content

Voor de ouders

Procedure voor aanmelden

Wanneer u een keer wilt komen kijken bij Lilalola, dan kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. Wij vertellen u graag over onze opvang en over onze werkwijze. Ook kunt u kennismaken met de aanwezige pedagogisch medewerkers. Na dit gesprek kunt u een aanmeldingsformulier meekrijgen om uw kind aan te melden. Wanneer er nog vragen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nadat uw inschrijving is verwerkt wordt er een contract opgesteld en naar u toegestuurd. Zodra het contract getekend bij ons binnen is, is de plaatsing definitief. U ontvangt hiervan een bevestiging. Ongeveer een maand voor de plaatsing neemt een leidster telefonisch contact met u op. We maken dan een afspraak voor een aantal wenmomenten, zodat uw kind ruim de tijd heeft om te wennen.

 

Oudercommissie

Betrokkenheid van de ouders bij de opvang is belangrijk voor ons. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van de kinderen die naar Lilalola gaan. Het gaat hierbij om zaken als de uitwerking en uitvoering van het door Lilalola vastgestelde beleid, de regels, de mate van flexibiliteit en de communicatie tussen de ouders en de organisatie. Daarnaast kan zij ook ongevraagd advies uitbrengen.

In de oudercommissie zitten 3 ouders. De oudercommissie is bereikbaar via een apart contactformulier.

 

Klachtenregelement

Bij Lilalola staan wij altijd open voor suggesties en verbetering. We verwachten daarom ook dat klachten met betrekking tot het dagelijks werk en de pedagogisch medewerker in eerste instantie besproken worden met de betreffende pedagogisch medewerker zelf. Wij adviseren ouders om bij de breng- en haalmomenten kort aan te geven wat er is, zodat er een geschikt moment en een geschikte plaats gezocht kan worden om in alle rust te praten.

Wanneer ouders zich niet gehoord voelen of niet voldoende tevreden zijn over het gesprek met de pedagogisch medewerker, kunnen zij zich richten tot de leidinggevende, Lioba de Palm.

Het klachtenregelement van Lilalola is hier in te zien. De leidinggevende zal de klacht dan binnen 3 werkdagen beantwoorden.

 

Inspectierapport

De GGD houdt namens de gemeente toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in de Gemeente Groningen. Ze doet dit door onaangekondigd inspecties uit te voeren.

Hieronder vindt u het meest recente inspectierapport. Ook kunt u het inspectierapport vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Inspectierapport BSO

Inspectierapport Roden

Inspectierapport Groningen

Inspectierapport Helpman

Inspectierapport OVR